Replay Ad
שרותי קומפוסט בחוות ההכשרה האקולוגית - אדמאמא
אדמאמא הינו מרכז חינוכי ומרכז הדגמה בו ניתן ללמוד ולחוות דרכים מעשיות לחיים ברי קיימא - (פארמקלצ'ר), המטיבים עימנו ועם הסביבה, אותם ניתן ליישם בחיי היומיום.

האמונה המנחה אותנו היא: שניתן לחיות, לעבוד ולייצר מבלי לפגוע בסביבה.

"ככל שהעולם מתפתח, שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית"

אברהם יצחק הכהן קוק ( 1865-1935)
 

 

 

 

Site powered by Jexcite Page Hit: 6855